Όλες οι υπηρεσίες που παρέχονται από τη CyTechnology Ltd ( “CyTechnology”) μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για νόμιμους σκοπούς. Μεταφορά, αποθήκευση ή παρουσίαση οποιασδήποτε πληροφορίας, δεδομένων ή υλικού σε οποιαδήποτε παραβίαση των ομοσπονδιακών, κρατικών ή την πόλη του νόμου Ηνωμένες Πολιτείες απαγορεύεται. Αυτό περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε: copyrighted υλικό, υλικό που κρίνουμε να απειλεί ή άσεμνο ή υλικό που προστατεύεται από εμπορικό μυστικό και άλλα καταστατικά. Ο συνδρομητής συμφωνεί να αποζημιώσει και να απαλλάξει τη CyTechnology από οποιεσδήποτε αξιώσεις που προκύπτουν από τη χρήση της υπηρεσίας η οποία βλάπτει το συνδρομητή ή οποιοδήποτε άλλο μέρος.

Απαγορεύονται sites που προωθούν οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα ή παρουσιάζουν περιεχόμενο που μπορεί να είναι επιζήμιο για τους διακομιστές της CyTechnology ή οποιοδήποτε άλλο διακομιστή στο Internet. Σύνδεσμοι σε τέτοια υλικά είναι επίσης απαγορευμένοι.

Παραδείγματα μη αποδεκτού περιεχομένου ή συνδέσμους:

Πειρατικό λογισμικό
Προγράμματα χάκερ ή αρχεία
Ιστοσελίδες warez

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΑΝ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟς ΣΑΣ ΒΡΕΘΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΑ MP3, ΠΕΙΡΑΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΩΞΗς, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ warez, Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΑ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΑ, Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΑΣ ΘΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΤΕΙ ΑΜΕΣΑ, ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ € 30,00 ΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΑΚΥΡΩΣΗ ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ, Η CyTechnology ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΑΣ.

Χρήση της κυκλοφορίας
Όλα τα σχέδια του λογαριασμού έρχονται με ένα προκαθορισμένο ποσό του επιδόματος κίνησης. Παρακολουθούμε όλους τους λογαριασμούς και τον λογαριασμό του € 0,50 για κάθε Gigabyte υπέρβαση της κυκλοφορίας. Το ποσό αυτό δεν προϋπολογιζόμενο, πράγμα που σημαίνει ότι 1 MB – 1 gig θα πρέπει να αντιμετωπίζονται και να χρεωθεί ως το ίδιο.

IRC
Προς το παρόν δεν επιτρέπονται IRC ή IRC bots να λειτουργούν σε διακομιστές μας.

Κατάχρηση του server
Οποιαδήποτε προσπάθεια να υπονομεύσουν ή να προκαλέσει ζημιά σε ένα διακομιστή ή πελάτη της CyTechnology απαγορεύεται αυστηρά. Ως πελάτης μας, είστε υπεύθυνοι για όλους τους λογαριασμούς σας. Σε περίπτωση που παραβιάζουν τους Όρους Υπηρεσιών που περιγράφονται μέσα, ο λογαριασμός σας θα ακυρωθεί χωρίς δυνατότητα επιστροφής.

Άρνηση Παροχής Υπηρεσιών
Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε, να ακυρώσουμε ή να αναστείλουμε την υπηρεσία, κατά την κρίση μας.

Όλα τα υπό-δίκτυα, διανομής hosting sites και αφιερωμένοι servers της CyTechnology πρέπει να συμμορφώνονται με τις παραπάνω πολιτικές, με την εξαίρεση των πόρων του συστήματος σε σχέση με αφιερωμένους servers.

Χρέωση
Από την Ημερομηνία Ενεργοποίησης λογαριασμού κάθε μήνα, η CyTechnology είτε:

(1) χρεώνει την πιστωτική κάρτα του πελάτη (όταν οι πληροφορίες αυτές έχουν παρασχεθεί από τον πελάτη)? ή

(2) την παροχή, μέσω e-mail ή κανονικό ταχυδρομείο, ένα τιμολόγιο σύμφωνα με τα ισχύοντα τέλη παροχής υπηρεσιών για την παροχή υπηρεσιών για τον τρέχοντα μήνα. Όταν ένα τιμολόγιο παραδίδεται στον πελάτη, η πληρωμή πρέπει να παραπεμφθεί στη CyTechnology το αργότερο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία που ορίζεται πληρωμής. Η CyTechnology δικαιούται να καταγγείλει άμεσα την παρούσα συμφωνία για την αποτυχία του πελάτη να κάνει έγκαιρες πληρωμές. Θα πρέπει να παρέχονται με ένα τιμολόγιο σε μηνιαία βάση. Όλες οι πιστωτικές κάρτες χρεώνονται αυτόματα σε μηνιαία βάση. Είναι ευθύνη του πελάτη να διασφαλίσει ότι διαθέτουν επαρκή πίστωση για την κάλυψη αυτής της συναλλαγής. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει επαρκής πίστωση, θα σας στείλουμε μια ειδοποίηση μέσω e-mail, σε ποιο σημείο θα πρέπει να παρέχονται με έναν άλλο αριθμό λογαριασμού της πιστωτικής κάρτας εντός 24 ωρών. Αν δεν λάβετε απάντηση μέσα σε 24 ώρες, το λογαριασμό, και όλους τους λογαριασμούς με βάση το σχέδιο του λογαριασμού, θα ανασταλεί.

Τέλη υπηρεσίας
Ορισμένες υπηρεσίες φέρουν μια αμοιβή οργάνωσης που χρεώνονται από τη CyTechnology στον πελάτη, η οποία πρέπει να καταβληθεί από τον πελάτη προκειμένου να έχει η χρήση των εν λόγω υπηρεσιών. Εάν ο πελάτης τερματίζει τη συμφωνία αυτή, ο πελάτης είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε και όλα τα οφειλόμενα τέλη που οφείλονται στη CyTechnology και συμφωνεί να πληρώσει οποιαδήποτε και όλα τα τέλη που προκύπτουν από τον πελάτη. Επειδή οι υπηρεσίες που παρέχονται σε μηνιαία βάση, ο πελάτης θα είναι υπεύθυνος για τις χρεώσεις υπηρεσιών που πραγματοποιούνται κάθε μήνα, ανεξάρτητα από το πότε ο πελάτης παρέχει προειδοποίηση για τερματισμό. Έτσι, για παράδειγμα, αν ο πελάτης παρέχει προειδοποίηση την 15η ημέρα του συγκεκριμένου μήνα, ο πελάτης θα είναι υπεύθυνος για την προμήθεια υπηρεσιών για ολόκληρο το μήνα, και τα εν λόγω τέλη δεν θα είναι προσυπολογιζόμενα ή επιστρέφονται.

Εγγύηση επιστροφής χρημάτων & επιστροφή της πολιτικής
Εμείς γενικά δεν επιστρέφουμε ακυρώσεις συμβολαίων. Για παράδειγμα, αν το συμβόλαιό σας είναι τριμηνιαία και ζητήσετε μια επιστροφή μετά από δύο μήνες, δεν χορηγούνται επιστροφές. Δεν γίνονται επιστροφές χρημάτων εκδίδονται για τα τέλη εγκατάστασης, add-on έξοδα, domain-εγγραφές, add-on αγορές, τα πιστοποιητικά SSL ή περίσσειες επιβαρύνσεις. Σε περίπτωση παραβίασης ΠΑΧ, οποιαδήποτε και όλες οι επιστροφές ακυρώνονται.

Απενεργοποιήσεις λογαριασμού
Κάθε λογαριασμός που απενεργοποιείται λόγω μη πληρωμής θα απαιτήσει ένα τέλος ενεργοποίησης €20,00 πριν από την ενεργοποίηση.

Επιστροφές ακύρωσης
ΔΕΝ επιστρέφουμε μερικά μηνιαία τέλη στους λογαριασμούς. Ζητούμε προειδοποίηση 30 ημερών για την ακύρωση.

Άρνηση Παροχής Υπηρεσιών
Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε, να ακυρώσουμε ή να αναστείλουμε την υπηρεσία, κατά την κρίση μας.

Τον περιορισμό της ευθύνης
Η CyTechnology δεν θα είναι υπεύθυνη για τυχόν ζήτησης αποζημίωσης, συμπεριλαμβανομένων των τυχαίων και αποθετικών ζημιών, οι οποίες μπορεί να προκύψουν από τους διακομιστές της CyTechnology ‘ο server να πηγαίνει off-line ή να μην είναι διαθέσιμος για οποιοδήποτε λόγο’. Επιπλέον, η CyTechnology δεν θα είναι υπεύθυνη για τυχόν ζήτηση αποζημίωσης, συμπεριλαμβανομένων των συμπτωματικών ή παρεπόμενων ζημιών, που προκύπτουν από τη διαφθορά ή τη διαγραφή οποιουδήποτε site από έναν από τους διακομιστές της CyTechnology. Όλες οι ζημιές περιορίζονται στον άμεσο τερματισμό της υπηρεσίας.

Παραβιάσεις
Παραβιάσεις αυτών των της Πολιτικής Αποδεκτής Χρήσης θα πρέπει να αναφέρεται στο info@cytechnology.com. Όλες οι καταγγελίες θα διερευνώνται άμεσα. Εάν δεν ακολουθήσετε οποιοδήποτε όρο ή προϋπόθεση θα είναι λόγοι για άμεση απενεργοποίηση του λογαριασμού.

Αποποίηση ευθυνών
Η CyTechnology δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για το σύστημα που είναι “κάτω”, συντριβές ή απώλεια δεδομένων. Εμείς δεν μπορεί να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε στηρίζεται εκτίμηση των κερδών που ένας πελάτης θα είχε κερδίσει αν το site τους λειτουργούσε. Ορισμένες υπηρεσίες που παρέχονται από τη CyTechnology μεταπωλούνται. Έτσι, ορισμένα στοιχεία εξοπλισμού, δρομολόγησης, λογισμικού και προγραμματισμού που χρησιμοποιούνται από CyTechnology δεν έχουν άμεση κυριότητα ή γράφτηκαν από τη CyTechnology. Επιπλέον, η CyTechnology δεν φέρει καμία ευθύνη για τη χρήση των λογαριασμών των πελατών μας. Η μη συμμόρφωση με τους όρους και τις προϋποθέσεις θα έχει ως αποτέλεσμα την αυτόματη απενεργοποίηση του εν λόγω λογαριασμού. Διατηρούμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε οποιοδήποτε λογαριασμό, χωρίς προειδοποίηση, για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς επιστροφή, όπως η CyTechnology κρίνει.

Ενεργοποίηση Λογαριασμού
Με την ενεργοποίηση του λογαριασμού σας με CyTechnology, συμφωνείτε με τις παραπάνω πολιτικές και αποποίηση ευθυνών. Μετά ζητώντας την ενεργοποίηση του λογαριασμού, είστε υποχρεωμένος να αποδεχθείτε αυτές τις πολιτικές, τις κατευθυντήριες γραμμές και αποποίηση ευθυνών, καθώς και αντίγραφο της αποδοχής σας προωθείται μαζί με το αίτημα ενεργοποίησης πρέπει να διατηρηθεί με τα στοιχεία του λογαριασμού σας.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αν εγγραφείτε για ένα λογαριασμό και δεν συμμορφώνεστε με αυτούς τους όρους, δεν θα δοθεί καμία επιστροφή. Εμείς, ωστόσο, θα σας συμβουλεύσουμε μέσω e-mail ή τηλεφώνου πριν προβούμε σε οποιαδήποτε ενέργεια για να σας δώσουμε την ευκαιρία να διορθώσετε το πρόβλημα.

Εγγύηση για συνεχή λειτουργεία του server
Η CyTechnology εγγυάται υπηρεσία 99,99% (http, ftp, POP, IMAP, SMTP) σε συνεχή λειτουργεία σε όλα τα πακέτα φιλοξενίας, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που περιγράφονται παρακάτω.

Εξαιρέσεις στην Εγγύηση συνεχής λειτουργείας
Η CyTechnology δεν είναι υπεύθυνη για τις διακοπές που είναι πέρα ​​από τον έλεγχο της CyTechnology. Η εγγύηση συνεχης λειτουργείας εξαιρεί όταν διακοπές του δικτύου προέρχονται από ή έμμεσα προκαλούνται / επηρεάζονται από: Αμέλεια του Πελάτη, συμπεριλαμβανομένων, αλλά δεν περιορίζονται σε, ανακριβείς εγκαταστάσεις, διαμορφώσεις του λογισμικού, η κατάχρηση του δικτύου, η κατάχρηση του υλικού, ή πάνω από τη χρησιμοποίηση των πόρων. Παράγοντες έξω από τον άμεσο έλεγχο της CyTechnology όπως δρομολόγηση ή άλλες βλάβες που προκαλούνται από μεσάζοντα ή εξωτερικά δίκτυα. Διακοπή λειτουργίας του δικτύου που προκαλείται από Denial of Service (DDoS) ή / και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων. Προγραμματισμένη διακοπή λειτουργίας Συντήρησης Δικτύου / Hardware με στόχο την αναβάθμιση, ενημέρωση και βελτίωση των υποδομών του δικτύου μας.

Κατάχρηση της υπηρεσίας του / της πελάτη ή που προκαλούν αλλοιώσεις στη συνολική ποιότητα των υπηρεσιών του δικτύου της CyTechnology, η CyTechnology διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει τις υπηρεσίες της στον πελάτη.

Η CyTechnology διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποιαδήποτε ή όλες τις παραπάνω πολιτικές, κατευθυντήριες γραμμές και αποκήρυξη χωρίς ειδοποίηση. Μπορούμε επίσης να διατηρήσουμε το δικαίωμα να αυξήσουμε οποιαδήποτε τιμολόγηση και να κάνουμε αλλαγές στα σχέδιά μας χωρίς ειδοποίηση.

Το έγγραφο αυτό ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 3 του Απρίλη του 2016.