Η CyTechnology Ltd (“CyTechnology”) ως πάροχος web site hosting και άλλες υπηρεσίες Internet που σχετίζονται με CyTechnology προσφέρει στους πελάτες της (επίσης γνωστοί ως «Συνδρομητές») και τους πελάτες τους και τους χρήστες τα μέσα για να αποκτήσουν και να διαδώσουν έναν πλούτο των δημόσιων, ιδιωτικών , εμπορικών και μη εμπορικών πληροφοριών. Η CyTechnology σέβεται ότι το Διαδίκτυο παρέχει ένα φόρουμ για την ελεύθερη και ανοιχτή συζήτηση και διάδοση των πληροφοριών. Ωστόσο, όταν υπάρχουν ανταγωνιστικά συμφέροντα στο θέμα, η CyTechnology διατηρεί το δικαίωμα να λάβει ορισμένα προληπτικά ή διορθωτικά μέτρα. Με σκοπό την προστασία των εν λόγω αντικρουόμενων συμφερόντων, η CyTechnology έχει αναπτύξει μια Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης («ΠΑΧ»), η οποία συμπληρώνει και εξηγεί ορισμένους όρους της αντίστοιχης σύμβασης παροχής υπηρεσιών κάθε πελάτη και προορίζεται ως οδηγός για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του πελάτη κατά τη χρήση υπηρεσίων της CyTechnology. Αυτή η ΠΑΧ θα αναθεωρείται από καιρό σε καιρό.

Μια σημαντική πτυχή του Διαδικτύου είναι ότι κανείς δεν το κατέχει ή ελέγχει. Το γεγονός αυτό αντιπροσωπεύει ένα μεγάλο μέρος της ειλικρίνειας και της αξίας του Διαδικτύου, αλλά τοποθετεί επίσης ένα υψηλό ασφάλιστρο στην κρίση και την ευθύνη των όσων το χρησιμοποιούν, τόσο στις πληροφορίες που αποκτούν και στις πληροφορίες που διαδίδουν σε άλλους. Όταν οι συνδρομητές λαμβάνουν πληροφορίες μέσω του Διαδικτύου, θα πρέπει να έχετε κατά νου ότι η CyTechnology δεν μπορεί να παρακολουθεί, ελέγχει ή εγγυηθεί για την ακρίβεια και την ποιότητα των πληροφοριών που αποκτούν. Για το λόγο αυτό, ο συνδρομητής πρέπει να ασκήσει την καλύτερη κρίση του ή της, επικαλούμενη πληροφορίες από το Internet, και επίσης πρέπει να γνωρίζουν ότι κάποιο υλικό που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο μπορεί να είναι σεξουαλικά ρητό ή ειδάλλως δυσάρεστο. Επειδή η CyTechnology δεν μπορεί να παρακολουθεί ή να λογοκρίνει το Διαδίκτυο, και δεν θα επιχειρήσει να το πράξει, η CyTechnology δεν μπορεί να δεχτεί καμία ευθύνη για τον τραυματισμό στους συνδρομητές της που απορρέουν από τις ανακριβείς, ακατάλληλες, προσβλητικές ή παράνομες επικοινωνίες μέσω του Διαδικτύου.

Όταν οι συνδρομητές διαδίδουν τις πληροφορίες από το Internet, θα πρέπει να έχετε κατά νου ότι η CyTechnology δεν εξετάζει, επεξεργάζεται, λογοκρίνει ή να αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε πληροφορία οι συνδρομητές της μπορούν να δημιουργήσουν. Όταν οι χρήστες τοποθετούν τις πληροφορίες στο Διαδίκτυο, έχουν την ίδια ευθύνη με άλλους συντάκτες για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, δυσφήμηση και άλλες επιβλαβείς ομιλίες. Επίσης, επειδή οι πληροφορίες που δημιουργούνται μεταφέρονται του δικτύου της CyTechnology και μπορεί να φτάσει σε μεγάλο αριθμό ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων τόσο των συνδρομητών και μη-συνδρομητών της CyTechnology, οι δημοσιεύσεις συνδρομητών στο Διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει άλλους συνδρομητές και μπορεί να επηρεάσει τη καλή θέληση, των επιχειρήσεων, φήμη ή εργασίες της CyTechnology. Για αυτούς τους λόγους, οι συνδρομητές παραβιάζουν την πολιτική της CyTechnology και τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών, όταν αυτοί, οι πελάτες τους, οι θυγατρικές ή οι θυγατρικές ασκούν τις ακόλουθες δραστηριότητες απαγορεύονται:

Ανεπιθύμητη αλληλογραφία:
Η αποστολή μαζικών μηνυμάτων ή / και εμπορικών πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου. Δεν είναι μόνο επιζήμια λόγω των αρνητικών επιπτώσεών της για τη στάση των καταναλωτών απέναντι στη CyTechnology, αλλά και επειδή μπορεί να υπερφορτώσει το δίκτυο της CyTechnology και να διαταράξουν υπηρεσίες για συνδρομητές της CyTechnology. Επίσης, η διατήρηση ενός ανοικτού αναμετάδοσης SMTP απαγορεύεται. Όταν λαμβάνει μια καταγγελία, η CyTechnology θα διερευνήσει και θα κλείσει τον λογαριασμό που έστειλε μαζική αποστολή μηνυμάτων. Η χρέωση 250 € για την παραβίαση αυτής της πολιτικής θα χρεωθείτε με το πρόσωπο που ξεκίνησε το spam. Επιπλέον η CyTechnology διατηρεί το δικαίωμα να ασκήσει δίωξη για την παραβίαση αυτή. Η χρέωση € 1,00 θα αξιολογείται ανά μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται αν πρέπει η CyTechnology να επιλέξει να ακολουθήσει και να ασκήσει δίωξη.

Streaming Ήχου / Βίντεο:
Ήχου / Βίντεο Streaming δεν φιλοξενείτε ως φιλικό. Ως εκ τούτου, η CyTechnology δεν επιτρέπει οποιαδήποτε ροή ήχου ή βίντεο περιεχομένου. Εμπλεκόμενοι λογαριασμοί θα ανασταλούν χωρίς να παρατήρηση ή θα τερματιστούν.

Περιεχόμενο για ενηλίκους: 
Η CyTechnology δεν επιτρέπει περιεχόμενο για ενήλικες και θα αναστείλει / καταγγείλει την οποιαδήποτε παράβαση λογαριασμού.

Πολιτική Μεγάλου Αρχείου: 
Η CyTechnology δεν είναι για τη φιλοξενία και τη διανομή αρχείων – ως εκ τούτου, οι πελάτες δεν μπορούν να φιλοξενήσουν οποιαδήποτε αρχεία μεγαλύτερα από 50 MB σε μέγεθος που παρατηρούνται να είναι διαθέσιμα για τον αποκλειστικό σκοπό της λήψης. Αυτά τα αρχεία περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε .iso, αρχεία ήχου / βίντεο, τα αρχεία .exe. Αν δεν είστε σίγουροι αν το αρχείο είναι εναντίον αυτής της πολιτικής, παρακαλούμε στείλτε μας e-mail info@CyTechnology.com

Άσεμνη ομιλία ή Άσεμνα υλικά:
Χρησιμοποιώντας το δίκτυο της CyTechnology για τη διαφήμιση, μετάδοση, αποθήκευση, δημοσίευση, επίδειξη, ή με άλλο τρόπο διάθεση παιδικής πορνογραφίας ή άσεμνη ομιλία ή υλικό απαγορεύεται. Η CyTechnology απαιτείται από το νόμο να ενημερώνει υπηρεσίες επιβολής του νόμου, όταν αντιληφθεί την παρουσία της παιδικής πορνογραφίας ή μεταδίδονται μέσω του δικτύου της.

Δυσφημιστικό ή προσβλητικών εκφράσεων:
Χρησιμοποιώντας το δίκτυο της CyTechnology ως μέσο για τη μετάδοση ή μετά την αρνητική, δυσφημιστικού, προσβλητικού, υβριστικού ή απειλητική γλώσσα.

Σφυρηλάτηση των κεφαλίδων:
Σφυρηλάτηση ή παραποιώντας κεφαλίδες των μηνυμάτων, είτε εν όλω ή εν μέρει, να καλύψουν το δημιουργό του μηνύματος.

Παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε άλλους υπολογιστές ή δίκτυα: 
Πρόσβαση, παράνομα ή χωρίς άδεια, υπολογιστές, λογαριασμούς ή δίκτυα που ανήκουν σε άλλο κόμμα, ή επιχειρούν να διεισδύσουν τα μέτρα ασφαλείας του συστήματος άλλου ατόμου (συχνά γνωστό ως “hacking”). Επίσης, οποιαδήποτε δραστηριότητα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρόδρομος σε μια απόπειρα διείσδυσης του συστήματος (δηλαδή, το λιμάνι σάρωσης, σάρωση μυστικότητας ή άλλη δραστηριότητα συλλογής πληροφοριών).

Διανομή των ιών Διαδικτύου, worms, δούρειους ίππους ή Άλλες Καταστροφικές Δραστηριότητες:
Διάδοση πληροφοριών σχετικά με τη δημιουργία και την αποστολή ιών Διαδικτύου, worms, δούρειους ίππους, πινγκ πλημμύρες, τους βομβαρδισμούς mail ή επιθέσεις άρνησης παροχής υπηρεσίας. Επίσης, οι δραστηριότητες που διαταράσσουν τη χρήση του ή εμποδίζει την ικανότητα των άλλων να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά το δίκτυο ή οποιοδήποτε συνδεδεμένο δίκτυο, σύστημα, υπηρεσίας ή του εξοπλισμού.

Τη διευκόλυνση παραβίαση της παρούσας ΠΑΧ:
Διαφήμιση, μετάδοση ή με άλλο τρόπο διάθεση οποιουδήποτε λογισμικού, πρόγραμμα, προϊόν ή υπηρεσία που έχει σχεδιαστεί για να παραβιάσει αυτή την ΠΑΧ, η οποία περιλαμβάνει τη διευκόλυνση των μέσων για spam, έναρξη πινγκ πλημμύρες, βομβαρδισμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επιθέσεις άρνησης παροχής υπηρεσιών και της πειρατείας λογισμικού.

Παραβιάσεις ελέγχου εξαγωγών:
Εξαγωγή λογισμικού κρυπτογράφησης μέσω του Διαδικτύου ή με άλλο τρόπο, στα σημεία έξω από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ομάδες Usenet:
Η CyTechnology διατηρεί το δικαίωμα να μην αποδεχθεί δημοσιεύσεις από τις ομάδες συζήτησης, όπου έχουμε πραγματική γνώση ότι το περιεχόμενο του newsgroup παραβιάζει την ΠΑΧ.

Άλλες παράνομες δραστηριότητες: 
Η συμμετοχή σε δραστηριότητες που προσδιορίζονται να είναι παράνομες, συμπεριλαμβανομένων, αλλά δεν περιορίζονται σε, διαφήμιση, μετάδοση ή με άλλο τρόπο διαθέσιμων συστημάτων Ponzi, συστήματα πυραμίδων, δολίως χρέωσης πιστωτικών καρτών και το λογισμικό πειρατεία.

Άλλες δραστηριότητες: 
Η συμμετοχή σε δραστηριότητες, είτε νόμιμη ή παράνομη, ότι η CyTechnology καθορίζει να είναι επιβλαβής για τους συνδρομητές, οι επιχειρήσεις, η φήμη, η υπεραξία ή σχέσεις με τους πελάτες της.

Όπως έχουμε επισημάνει, η ευθύνη για την αποφυγή επιβλαβών δραστηριοτήτων περιέγραψε ακριβώς τα υπόλοιπα πρώτιστα με το συνδρομητή. Η CyTechnology δεν θα, ως μια συνηθισμένη πρακτική, παρακολουθεί τις επικοινωνίες των συνδρομητών της για να εξασφαλίσει ότι η συμμόρφωση με την πολιτική ή το εφαρμοστέο δίκαιο. Ωστόσο, όταν η CyTechnology λάβει γνώση των επιβλαβών δραστηριοτήτων, μπορεί να λάβει μέτρα για να σταματήσει η επιβλαβής δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων, αλλά δεν περιορίζονται σε, την αφαίρεση των πληροφοριών, κλείνοντας μια ιστοσελίδα, την εφαρμογή λογισμικού διαλογής με σκοπό να εμποδίσει την προσβολή ή μεταδόσεις, αρνείται την πρόσβαση σε το Διαδίκτυο, ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια κρίνεται σκόπιμο από τη CyTechnology.

Η CyTechnology γνωρίζει επίσης ότι πολλοί από τους συνδρομητές της είναι οι ίδιοι οι πάροχοι υπηρεσιών Διαδικτύου, και ότι οι πληροφορίες που φθάνουν στις εγκαταστάσεις της CyTechnology από εκείνους τους συνδρομητές μπορεί να έχουν προέλθει από έναν πελάτη του συνδρομητή ή από κάποιο άλλο τρίτο μέρος. Η CyTechnology δεν απαιτεί τους συνδρομητές της, οι οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες Διαδικτύου για την παρακολούθηση ή λογοκρίνει μεταδόσεις ή ιστοσελίδες που δημιουργήθηκαν από τους πελάτες των συνδρομητών της. Η CyTechnology διατηρεί το δικαίωμα να αναλάβει άμεσα δράση εναντίον ενός πελάτη των συνδρομητών της. Επίσης, η CyTechnology μπορεί να λάβει μέτρα κατά των συνδρομητών της λόγω των δραστηριοτήτων του πελάτη του συνδρομητή, παρόλο που η δράση μπορεί να επηρεάσει άλλους πελάτες του συνδρομητή. Ομοίως, η CyTechnology προβλέπει ότι οι συνδρομητές που προσφέρουν τις υπηρεσίες Διαδικτύου θα συνεργαστούν με την CyTechnology σε οποιαδήποτε διορθωτική ή προληπτική δράση που η CyTechnology κρίνει απαραίτητο. Η αποτυχία να συνεργαστεί με τέτοια διορθωτικά ή προληπτικά μέτρα είναι μια παραβίαση της πολιτικής της CyTechnology.

Η CyTechnology δεν θα παρακολουθήσει εκ προθέσεως ιδιωτικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται ή να λάβετε από τους συνδρομητές της, εκτός εάν απαιτείται να το πράξει από το νόμο, κυβερνητική αρχή ή όταν η δημόσια ασφάλεια βρίσκεται σε κίνδυνο. Η CyTechnology μπορεί, ωστόσο, να παρακολουθεί τις υπηρεσίες της για να καθορίσουμε ηλεκτρονικά ότι οι εγκαταστάσεις της λειτουργούν ικανοποιητικά. Επίσης, η CyTechnology μπορεί να αποκαλύψει πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων, αλλά δεν περιορίζονται σε πληροφορίες που αφορούν έναν συνδρομητή, η μετάδοση γίνεται με τη χρήση του δικτύου μας, ή μια ιστοσελίδα, προκειμένου να συμμορφωθεί με δικαστική εντολή, κλήτευση, το αίτημα ανακάλυψη, ένταλμα, το καταστατικό , ρύθμιση ή κυβερνητικό αίτημα. Η CyTechnology δεν αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει το συνδρομητή ότι οι πληροφορίες του συνδρομητή έχουν παρασχεθεί και, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να απαγορεύεται από το νόμο να δίνουν τέτοια ειδοποίηση. Τέλος, η CyTechnology μπορεί να αποκαλύψει πληροφορίες συνδρομητή ή πληροφορίες που μεταδίδονται μέσω του δικτύου της, όπου είναι απαραίτητο για την προστασία της CyTechnology και άλλοι από τη ζημιά, ή όπου τέτοια κοινοποίηση είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος. Ωστόσο, η CyTechnology ποτέ δεν θα πουλήσει τις πληροφορίες σε άλλες υπηρεσίες ή εξωτερικές εταιρείες.

Η CyTechnology αναμένει ότι οι συνδρομητές της, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες Διαδικτύου για τους άλλους θα συμμορφώνονται πλήρως με όλους τους ισχύοντες νόμους που αφορούν την προστασία της ιδιωτικής ζωής των διαδικτυακών επικοινωνιών. Η αποτυχία ενός συνδρομητή να συμμορφωθεί με αυτούς τους νόμους θα παραβιάσει την πολιτική της CyTechnology. Τέλος, η CyTechnology επιθυμεί να τονίσει ότι, υπογράφοντας τη συμφωνία υπηρεσιών, οι συνδρομητές αποζημιώνουν τη CyTechnology για οποιαδήποτε παραβίαση της συμφωνίας Υπηρεσίας, νόμο ή την πολιτική της CyTechnology με αποτέλεσμα την απώλεια για τη CyTechnology ή την άσκηση οποιασδήποτε απαίτησης εναντίον της CyTechnology από οποιονδήποτε τρίτο. Αυτό σημαίνει ότι, αν η CyTechnology ενάγεται λόγω ενός συνδρομητή ή πελάτη της δραστηριότητας ενός συνδρομητή, ο συνδρομητής θα είναι υπεύθυνος για την καταβολή τυχόν αποζημίωσης που επιδικάζεται κατά την CyTechnology, συν το κόστος και εύλογων δικηγορικών αμοιβών.

Ελπίζουμε ότι αυτή η ΠΑΧ είναι χρήσιμη για τη διευκρίνιση των υποχρεώσεων των χρηστών του Διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένων της CyTechnology και των συνδρομητών της, ως υπεύθυνα μέλη του Διαδικτύου. Τυχόν παράπονα για παραβίαση του συνδρομητή της ΠΑΧ θα πρέπει να αποστέλλονται στην info@cytechnology.com

Το έγγραφο αυτό ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 3 του Απρίλη του 2016.