Πληροφορική Υποστήριξη

Πληροφορική Υποστήριξη

Η CyTechnology παρέχει σε οργανισμούς και στα τμήματα πληροφορικής τους με της επαγγελματικές τις υπηρεσίες, καθοδήγηση, βοήθεια και υποστήριξη κατα τη διάρκεια διακοπών, αναβαθμίσεων και αναπάντεχων προβλημάτων. Για να εξασφαλήσει στους πελάτες τις ελα...
Υπηρεσίες Cloud

Υπηρεσίες Cloud

Σήμερα, όλοι οι τύποι των επιχειρήσεων στρέφονται προς τις υπηρεσίες Cloud μια οικονομικά αποδοτική, βασιζόμενη στο διαδίκτυο μέθοδος, είναι πιο πράσινη και τελικά, πιο αποτελεσματικός τρόπος για πρόσβαση σε υπηρεσίες τεχνολογίας. Τι είναι ακριβώς το...
Εικονοποίηση Υπηρεσιών

Εικονοποίηση Υπηρεσιών

Οι διακοσμιτές εικονικοποίησης έχουν φέρει τεράστιες και σημαντικές αλλαγές για την ανάπτυξη των αρχιτεκτονικών λειτουργιών και εφαρμογών με βαρυσήμαντα οφέλη στη Πληροφορική και στις Επιχειρήσεις. Είναι ζωτικής σημασίας για τους οργανισμούς να αναπτύξουν ...
Δικτυακή Τηλεφωνία

Δικτυακή Τηλεφωνία

Χρησιμοποιώντας το γνωστό και βραβευμένο 3CX phone system, ένα ώριμο λογισμικό Ιδιωτικής Διακλάδωσης Ανταλλαγής (PBX) για Windows, το οποίο δουλέυει με IP Phones, Πρωτοκόλλα Έναρξης Συνεδρίων (SIP) δίοδους και πύλες, η ομάδα των ειδικών μας μπορεί ν...
Πληροφορική Ασφάλεια

Πληροφορική Ασφάλεια

Απλό, Προσιτό, Αξιόπιστo, Ασφαλή! Με την αύξηση των εσωτερικών και εξωτερικών απειλών, το να επιτυγχάνεις τη σωστή ισορροπία μεταξύ της προσβασιμότητας και της ασφάλειας είναι επιτακτική ανάγκη ωστόσο μπορεί να είναι μιά πραγματική πρόκληση! Ο...
Δικτύωση

Δικτύωση

Οι διακοπές λειτουργίας δεν αποτελούν πλέον επιλογή και οι απαιτήσεις για την εξαιρετική δικτύωση συνεχίζουν να κλιμακώνονται! Είναι η δικτυακή σας υποδομή σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να παραδίδει τα αποτελέσματα που χρειάζεστε; Είναι επιτακ...
Καλωδίωση

Καλωδίωση

Ένα καλοσχεδιασμένο, αξιόπιστο και επεκτάσιμο καλωδιακό σύστημα CAT6 ή υποδομή οπτικών για τα δεδομένα σας και για τις φωνητικές σας εφαρμογές είναι κρίσιμα για να επιτευχθεί η μέγιστη αξιοποίηση των τεχνολογικών σας συστημάτων. Βρισκόμαστε εδώ για να σας βο...