Υπηρεσίες Cloud ΚύπροςΣήμερα, όλοι οι τύποι των επιχειρήσεων στρέφονται προς τις υπηρεσίες Cloud μια οικονομικά αποδοτική, βασιζόμενη στο διαδίκτυο μέθοδος, είναι πιο πράσινη και τελικά, πιο αποτελεσματικός τρόπος για πρόσβαση σε υπηρεσίες τεχνολογίας.

Τι είναι ακριβώς το Cloud Computing?

Η υπηρεσία Cloud μπορεί να φαίνεται περίπλοκη για να τη κατανοήσεις από την πρώτη, επειδή είναι μια σχετικά νέα αλλά γρήγορα ξεδιπλωμένη πλατφόρμα που υιοθετήθηκε από τον επιχειρηματικό κόσμο.

Ο στόχος της υπηρεσίας Cloud είναι να μετατρέψει τις παραδοσιακές υπολογιστικές μεθόδους (εφαρμογές, δικτύωση, αποθήκευση κλπ.) σε μια κοινόχρηστη πισίνα από πόρους μέσω εικονικών δρόμων του Διαδικτύου, σε αντίθεση με το να έχουν όλα τα μηχανήματα και το λογισμικό του υπολογιστή σας που βρίσκεται κάπου μέσα στο δίκτυο της εταιρείας σας.

Αυτό σημαίνει ότι όλα τα μηχανήματα και το λογισμικό του υπολογιστή, για παράδειγμα που βρίσκονται όλα, και πώς το σύστημα δουλεύει είναι άσχετα με σας, ως χρήστης, τα οποία εξετάζονται κάπου σε αυτό το “σύννεφο” που αντιπροσωπεύεται από το Διαδίκτυο.

Πως η υπερεσία Cloud μπορεί να επωφελήσει την επιχείρηση μου;

Η υπηρεσία Cloud βοηθά τις επιχειρήσεις να:

  • Εξοικονόμηση χρημάτων σε μεγάλες κεφαλαιουχικές δαπάνες σχετικά με τα μηχανήματα του υπολογιστή για να αναπτύξετε τις απαιτούμενες υπηρεσίες και το ανθρώπινο κόστος για να το λειτουργήσει
  • Δημιουργία νέων πηγών εσόδων μέσω της ανάπτυξης νέων εφαρμογών προσφέροντας έτσι βοήθεια στις υπολογιστικές στρατηγικές και τη συνολική υποδομή μιας εταιρίας
  • Προσαρμογή των πόρων πληροφορικής σε μια πιο διαχειρίσιμη, προσιτή και ευέλικτη πλατφόρμα πάνω στην οποία εξαρτώνται ταχέως μεταβαλλόμενα επιχειρηματικά μοντέλα
  • Γίνετε πιο δυναμικός και αποκριτικός σε μοντέλα επιχειρηματικών στρατηγικών μετασχηματισμών και να ανοίξετε το δρόμο για νέες καινοτόμες ευκαιρίες

Όποια και να είναι τα σχέδια της εταιρίας σας για την εξέλιξη των μοντέλων πληροφορικής και τη συνολική υποδομή της, μπορείτε επίσης να επωφεληθείτε από τις Cloud υπηρεσίες, σε συνδυασμό με τις υπάρχον εγκατεστημένες πλατφόρμες:

  • Περαιτέρω ευελιξία για την επιχείρησή σας
  • Υποστηρικτική βοήθεια που έχει αυξημένη συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων και τους ηγέτες πληροφορικής
  • Σε τελικό επίπεδο επιτρέψτε στην εταιρεία σας να προσαρμοστεί γρήγορα στο μεταβαλλόμενο δυναμικό μάρκετινγκ στο ίδιο επίπεδο με εναλλασσόμενες τάσεις

Επιλέγοντας το σωστό τύπο των Cloud υπηρεσιών είναι εξαιρετικά σημαντικό, προκειμένου να επιτρέψει στην επιχείρησή σας να διαχειριστεί τους κατάλληλους πόρους στο σωστό χρόνο, με ασφάλεια και με υψηλά επίπεδα ασφάλειας.

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να μάθετε περισσότερα για το πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε το σωστό είδος των Cloud υπηρεσιών για να ωφελήσει τις ανάγκες και τις προτεραιότητες της επιχείρησής σας.